Nabídka služeb

právní vztahy k nemovitostem

 • Zajištění smluvních dokumentů - smlouvy kupní, darovací, směnné, nájemní, pachtovní, budoucí, smlouvy o zřízení či rušení věcných břemen a služebností, předkupního práva, práva stavby
 • Zpracování prohlášení vlastníka - listina, kterou se vymezují jednotky v budově a jejich společné části. Součástí jednotky mohou být jak bytové, tak nebytové jednotky.
 • Zpracování změny prohlášení vlastníka - např. sloučení dvou jednotek do jedné
 • Smlouva o výstavbě - v budově s vymezenými jednotkami vzniká nová jednotka nástavbou či původní se rozšiřuje přístavbou
 • Smlouva o vypořádání podílového nebo zrušení bytového spoluvlastnictví

Cena za vypracování bude stanovena dle rozsahu. K poptávce můžete využít formulář v dolní části stránky.

 • Zpracování daňových přiznání
  - daň z nemovitých věcí (cena za službu: 300,- Kč/přiznání do 20 pozemků, za každých dalších 20 pozemků + 50,- Kč) - přiznání se podává nejpozději do 31.1. 
  - daň z nabytí nemovitých věcí (cena za službu: 300,- Kč/přiznání) - přiznání se podává do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém proběhl vklad smlouvy do katastru nemovitostí

V případě zaslání elektronicky bez příplatku (platba předem), v případě zaslání poštou na dobírku + 90,- Kč.

 

administrativní činnost

Administrativní služby pro malé firmy a podnikatele - sekretářské služby - sekretářka online

Nebaví Vás "papírování"? Nestíháte odpovídat na obchodní nabídky a poptávky? Nemáte v pořádku firemní archív?

Nemůžete si dovolit vlastní sekretářku (asistentku)? Je pro Vás byrokracie noční můrou?

Pak můžeme pomoci.

Nabízíme administrativní - kancelářské služby:

 • umíme psát obchodní dopisy (nabídky, poptávky i další korespondenci)
 • umíme vytvářet prezentace, tabulky, grafy, seznamy
 • umíme vyplňovat formuláře pro veřejnou správu
 • umíme archivovat
 • umíme kompletovat listiny, nabídky
 • umíme třídit a vést evidenci pošty
 • umíme přepisovat texty z čitelného rukopisu, tištěné předlohy, ale i ze zvukového záznamu
 • umíme vyhledávat informace z internetu
 • umíme pomoct zadávat údaje např. do eshopů a jiných systémů pro ulehčení práce

Určitě pomůžeme i s činnostmi, které zde nejsou uvedeny.

Ceník:

 • jednorázový úkol - 190,- Kč/hodinu (účtováno za každou započatou hodinu dle rozsahu zadání a náročnosti zpracování)
 • dlouhodobější spolupráce - formou předplaceného paušálu - balíčky paušálu 5, 10, 15, 20 hodin 

  5 hodin -    900,- Kč
10 hodin - 1.800,- Kč
15 hodin - 2.550,- Kč
20 hodin - 3.400,- Kč

Rychlý kontakt - např. pro sdělení nabídkové ceny za služby:

Vaše mailová adresa
Text vaší zprávy