Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.

Nabídka služeb

PŘEPIS NEMOVITOSTÍ
odborně • rychle • diskrétně

Nabízíme služby v oblasti právních vztahů k nemovitostem

 • Zajištění smluvních dokumentů - smlouvy kupní, darovací, směnné, nájemní, pachtovní, budoucí, smlouvy o zřízení či rušení věcných břemen a služebností, předkupního práva, práva stavby
 • Zpracování prohlášení vlastníka - listina, kterou se vymezují jednotky v budově a jejich společné části. Součástí jednotky mohou být jak bytové, tak nebytové jednotky.
 • Zpracování změny prohlášení vlastníka - např. sloučení dvou jednotek do jedné
 • Smlouva o výstavbě - v budově s vymezenými jednotkami vzniká nová jednotka nástavbou či původní se rozšiřuje přístavbou
 • Dohoda dotčených vlastníků - např. výměna místností mezi dvěma byty apod.
 • Smlouva o vypořádání podílového nebo zrušení bytového spoluvlastnictví

Cena za vypracování bude stanovena dle rozsahu. K poptávce můžete využít formulář v dolní části stránky.

Dokumenty lze připravit elektronicky bez osobního setkání.

 • Zpracování daňových přiznání
  - daň z nemovitých věcí (cena za službu: 300,- Kč/přiznání do 20 pozemků, za každých dalších 20 pozemků + 50,- Kč) - přiznání se podává nejpozději do 31.1. 
  - daň z nabytí nemovitých věcí (cena za službu: 300,- Kč/přiznání) - přiznání se podává do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém proběhl vklad smlouvy do katastru nemovitostí

V případě zaslání elektronicky bez příplatku (platba předem), v případě zaslání poštou na dobírku + 90,- Kč.

 

Rychlý kontakt - např. pro sdělení nabídkové ceny za služby:

Vaše mailová adresa
Text vaší zprávy