Mgr. Olga Hlochová

Menu

NABÍDKA SLUŽEB

ODBORNĚ • RYCHLE • DISKRÉTNĚ • ONLINE

  • Vypracování smluvních dokumentů - smlouvy kupní, darovací, směnné, nájemní, pachtovní, budoucí, smlouvy o zřízení či rušení věcných břemen a služebností, předkupního práva, práva stavby
  • Zpracování prohlášení vlastníka - listina, kterou se vymezují jednotky v pozemku nebo v budově a jejich společné části. Součástí jednotky mohou být jak bytové, tak nebytové jednotky.
  • Zpracování změny prohlášení vlastníka - např. sloučení dvou jednotek do jedné
  • Smlouva o výstavbě - v budově s vymezenými jednotkami vzniká nová jednotka nástavbou či původní se rozšiřuje přístavbou
  • Dohoda dotčených vlastníků - např. výměna místností mezi dvěma byty apod.
  • Smlouva o vypořádání podílového nebo zrušení bytového spoluvlastnictví

Cena za vypracování bude stanovena dle rozsahu. K poptávce můžete využít formulář v dolní části stránky.

Dokumenty lze připravit elektronicky bez osobního setkání - komunikace prostřednictvím e-mailu.


NABÍDKA SLUŽEB PRO OBCE

Obce jsou povinny postupovat při správě nemovitého majetku podle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

  • Vypracování smluvních a dalších dokumentů - nabídka zpracování stejných dokumentů uvedených výše
  • Příprava nebo kontrola záměrů podle § 39 zákona o obcích

Další nabídka:

  • Zpracování zjednodušeného pasportu místních komunikací - v souladu s § 5 prováděcí vyhlášky zákona o pozemcích komunikacích

Reference:
• Město Brtnice
• Město Telč
• Město Třešť
• Městys Batelov
• Městys Stonařov
• Městys Větrný Jeníkov
• Obec Bystřec
• Obec Dlouhá Brtnice
• Obec Hodice
• Obec Horní Třešňovec
• Obec Hybrálec
• Obec Jezdovice
• Obec Kamenná
• Obec Lubník
• Obec Markvartice
• Obec Otín
• Obec Panenská Rozsíčka
• Obec Pavlov
• Obec Petrovice
• Obec Plandry
• Obec Puklice
• Obec Řásná
• Obec Rohozná
• Obec Sedlejov
• Obec Smrčná
• Obec Suchá
• Obec Švábov
• Obec Třeštice
• Obec Verměřovice 


 

Rychlý kontakt - např. pro sdělení nabídkové ceny za služby:

Vaše mailová adresa
Text vaší zprávy
 

KONTAKT

Mgr. Olga Hlochová

Sídlo: Pístov 43, 586 01 Jihlava

mobil: +420 604 265 098
mail: olga.hlochova@email.cz
ID datové schránky: p3rqkug

IČO: 03441946
neplátce DPH
bankovní spojení: Fio banka, a.s.,
číslo účtu: 2 700 024 395 / 2010